İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız;

Nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

 

Bu kapsamda;

  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Doğa’ya bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Sürekli eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek,
  • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
  • Performansa dayalı kariyer ve ücret yönetim politikalarımızın etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.